Veliki Servis Bogunović Zemun Beograd
Info, Korisne Informacije, Servisi

Veliki Servis

VELIKI SERVIS

Kada je u pitanju redovno održavanje automobila, veliki servis predstavlja jednu od najzančajnijih i isto tako jednu od skupljih stavki koju svakako treba planirati kako nebi pravila problem u Vašem budžetu.

Veliki Servis – Delovi

Zupčasti kaiš automobila

Zupčasti kaiš je nazubljeni gumeni remen koji omogućava radilici da okreće bregastu osovinu. Zupčasti remen se ponekad naziva Gilmerov ili pogonski remen bregastog vratila. Bregasto vratilo otvara i zatvara ventile u sinhronizovanom kretanju sa klipovima motora. U slučaju da dođe do pucanja razvodog remena, motor će prestati da radi i obično će prouzrokovati veliku štetu na klipovima i ventilima. Zbog toga je važno redovno pregledati zupčasti kaiš. Ako je olabavljen ili je kliznuo, ventili se mogu otvoriti u pogrešno vreme i na njih mogu naletjeti klipovi vašeg motora.  Prilikom pregleda vašeg razvodnog kaiša, tehničari Auto Centra Bogunović potražiće pukotine i oštećenja koje ukazuju na to da je vrieme za zamenu kaiša. Tipično, zupčasti kaiš treba menjati na svakih 60 000 do 90 000 kilometara.

Lanac i Lančanici

Lanac na svome mestu i pod odgovarajućim naponom vođice i zatezač lanca. Zatezač lanca može biti kontrolisan pomoću mehanizma sa oprugom ili pomoću pritiska ulja. Vođice, prigušivači i zatezači služe da spreče vibracije lanca pri radu i sve ove komponente se troše. Kako da znate da li je lanac istrošen? Obično je potrebno zameniti razvodni lanac između 150.000 i 180.000 km, osim ako postoji poseban problem. Problemi sa lancem česti su kod vozila sa većom kilometražom. Često, ako je lanac istrošen, motor se može osećati usporeno, bez snage ili imati problema sa pokretanjem. Lampica “Check Engine” se takođe može uključiti. To je zato što se lanac kada se istroši rasteže, a paljenje i vreme ventila sve više usporavaju. Istrošeni lanac, vodiči lanca ili zatezač lanca takođe mogu izazvati razne zvukove koji potiču iz poklopca lanca razvodnog mehanizma motora. Zvukovi lanca razvodnog mehanizma mogu se kretati od zveckanja do zujanja, cviljenja ili zujanja.

Ako je razvodni lanac istrošen, obično se zamenjuje kao komplet sa novim zatezačem, vođicama i drugim delovima mehanizma lančanog pogona. Mnogi automobili imaju dva ili čak tri lanca u motorima i često vam automehaničarska radnja može preporučiti zamjenu svih lanaca odjednom.

PK Kaiš automobila

Klinasti (PK), poznati i kao pogonski kaiševi, daju napajanje kompresoru klima uređaja, pumpi servo upravljača, alternatoru, a na nekim vozilima ventilatoru za hlađenje. Ako dođe do pucanja, svi delovi motora koje napaja prestaće da rade što će dovesti do prestanka rada alternatora i prestanka punjenja akumulatora. Tehničari kompanije Auto Centra Bogunović traže pukotine i habanje kako bi utvrdili da postoji opasnost od kvara. Naša preporuka je da pregled uradimo svaki put kada menjate ulje. Zvukovi upozorenja uključuju škripavi zvuk koji dolazi iz vašeg motora, posebno tokom pokretanja hladnim jutrima ili na oštrim zavojima. Studije su pokazale da PK kaiševi najčešće propadaju između 60.000 i 90.000 kilometara te se menja svaki Veliki Servis.

Vodena Pumpa

Pumpa za vodu je vitalni deo rashladnog sistema vašeg automobila, kamiona ili SUV -a. Njegova glavna svrha je da neprekidno cirkuliše rashladnu tečnost od hladnjaka do bloka motora vozila kako bi sprečio pregrevanje motora. Savremene pumpe za vodu su mnogo izdržljivije, ali i dalje postoji šansa da nakon mnogo godina ili kilometara propadne. Prosečan vek pumpe za vodu sličan je veku zupčastog kaiša. Uz odgovarajuću negu obično pređu 60 000 do 90 000 kilometara. Međutim, neke jeftinije pumpe za vodu mogu početi da cure već na 30.000 kilometara. Po pravilu se menja svaki Veliki Servis. Više o radu pumpe za vodu možete naučiti na sledećem VIDEO-u

Pet znakova da vam treba nova pumpa za vodu:

  1. Curenje rashladne tečnosti koje dolazi sa prednje i centralne strane verovatno dolazi iz pumpe za vodu
  2. Rđa i korozija na i oko pumpe za vodu
  3. Zvuk Cviljenja
  4. Pregrevanje Motora
  5. Para iz Hladnjaka

Antifriz za auto (G12)

Antifriz sprečava da vam se motor smrzne, a takođe i da se ne pregreje. Kvar rashladnog sistema je uzrok kvarova na motoru broj jedan. Dakle, podjednako je važno proveriti antifriz kao i ulje i kočnice. Vaš motor proizvodi dovoljno toplote da se sam uništi. Ne dozvolite da se to desi! Naši tehničari Auto Centra Bogunović pregledaće sistem hlađenja vašeg vozila kako bi proverili curenje i izveli potpuno ispiranje i punjenje, što se preporučuje svake 2-4 godine bez obzira na interval za Veliki Servis. Našu ponudu Antifriza možete pogledati u našoj PRODAVNICI.

Creva na automobilu

Creva za rashladnu tečnost uključuju gornja i donja creva hladnjaka plus creva za grejanje. Neki automobili uključuju obilazno crevo. Creva pružaju fleksibilnu vezu za protok rashladne tečnosti između motora, hladnjaka, motora i grejnog bloka. Iznutra se mogu stvoriti sitne pukotine koje na kraju mogu dovesti do pucanja creva i pregrejanog motora. Preporuka je da se pregledaju pre letnje i pre zimske sezone ili 2 puta godišnje bez obzira na interval za Veliki Servis.

 

ZATRAŽITE PONUDU  za cenu za Vaš automobil.