Veliki Servis Bogunović Zemun Beograd
Info, Servisi

Veliki Servis

Zupčasti kaiš automobila

Zupčasti kaiš je nazubljeni gumeni remen koji omogućava radilici da okreće bregastu osovinu. Zupčasti remen se ponekad naziva Gilmerov ili pogonski remen bregastog vratila. Bregasto vratilo otvara i zatvara ventile u sinhronizovanom kretanju sa klipovima motora. U slučaju da dođe do pucanja razvodog remena, motor će prestati da radi i obično će prouzrokovati veliku štetu na klipovima i ventilima. Zbog toga je važno redovno pregledati zupčasti kaiš. Ako je olabavljen ili je kliznuo, ventili se mogu otvoriti u pogrešno vreme i na njih mogu naletjeti klipovi vašeg motora.  Prilikom pregleda vašeg razvodnog kaiša, tehničari Auto Servisa Bogunović potražiće pukotine i oštećenja koje ukazuju na to da je vrieme za zamenu kaiša. Tipično, zupčasti kaiš treba menjati na svakih 60 000 do 86 000 kilometara.

PK Kaiš automobila

Klinasti (PK), poznati i kao pogonski kaiševi, daju napajanje kompresoru klima uređaja, pumpi servo upravljača, alternatoru, a na nekim vozilima ventilatoru za hlađenje. Ako dođe do pucanja, svi delovi motora koje napaja prestaće da rade što će dovesti do prestanka rada alternatora i prestanka punjenja akumulatora. Tehničari kompanije Auto Servisa Bogunović traže pukotine i habanje kako bi utvrdili da postoji opasnost od kvara. Naša preporuka je da pregled uradimo svaki put kada menjate ulje. Zvukovi upozorenja uključuju škripavi zvuk koji dolazi iz vašeg motora, posebno tokom pokretanja hladnim jutrima ili na oštrim zavojima. Studije su pokazale da PK kaiševi najčešće propadaju između 57.000 i 87.000 kilometara te se menja na svakom Velikom Servisu.

Creva na automobilu

Creva za rashladnu tečnost uključuju gornja i donja creva hladnjaka plus creva za grejanje. Neki automobili uključuju obilazno crevo. Creva pružaju fleksibilnu vezu za protok rashladne tečnosti između motora, hladnjaka, motora i grejnog bloka. Iznutra se mogu stvoriti sitne pukotine koje na kraju mogu dovesti do pucanja creva i pregrejanog motora. Preporuka je da se pregledaju pre letnje i pre zimske sezone ili 2 puta godišnje.

Antifriz za auto

Antifriz sprečava da vam se motor smrzne, a takođe i da se ne pregreje. Kvar rashladnog sistema je uzrok kvarova na motoru broj jedan. Dakle, podjednako je važno proveriti antifriz kao i ulje i kočnice. Vaš motor proizvodi dovoljno toplote da se sam uništi. Ne dozvolite da se to desi! Naši tehničari Auto Servisa Bogunović pregledaće sistem hlađenja vašeg vozila kako bi proverili curenje i izveli potpuno ispiranje i punjenje, što se preporučuje svake 2-4 godine.

 

ZATRAŽITE PONUDU  za cenu za Vaš automobil.